Undervisningstilbud

Tegning/Maleri


UNDERVISNINGEN FOREGÅR PÅ KUNSTSKOLEN I STRANDVEGEN 95

I kategorien Tegning/Maleri har vil tilbudene Tegn-Mal-Collage og Figurativ Tegning.

TEGN-MAL-COLLAGE
Alderstrinn: 5-7 år, 8-10 år, 10-12 år og 14-17 år (samt 6-8 år i tilbudet Kombikunst)
Tilbudet tar for seg det grunnleggende innen tegning og maling for hvert alderstrinn.
Tegning og m
aleri handler mye om å jobbe med å skape en illusjon av form i en flate, men det handler også om ren glede over en linje, form, flate, farge og komposisjon.

De yngste elevene utfolder seg i ren skaperglede med alle tegne- og male -redskapene vi har. Mest på ulike typer papir, og noen ganger på lerret. I tillegg klippes det i magasiner, farget papir og kartong som blir figurer o.l. som overføres på papir med. Enkel fargelære som å blande primærfarger til sekundærfarger, utvides etter hvert til det til å jobbe med fargekontraster.
 De litt eldre elevene i gruppen kan feks ha stor glede av å jobbe med tegneseriefigurer og et figurspråk basert på fantasien. Og de starter reisen mot å forstå den mer avanserte delen av tegne og male mediet. Perspektiv tegning, stilisering, abstrahering, samt teoriene bak god komposisjon, er temaer som kan jobbes med, for de eldste. I tillegg kan det jobbes med skulpturell form på et enkelt nivå, med kartong, arkitektpapp og papir.

Tegn-Mal-Collage 14-17 år: På dette nivået skal eleven dykke enda dypere inn i det 2 dimensjonale mysteriet. Ved å jobbe sakte og grundig kommer man til en dypere forståelse for hva det er som får en 2 dimensjonale flate til å fremstå som 3 dimensjonal. Det gjelder linje, volum og flate. I tillegg kommer farge, både gjennom male- og tegne – mediet. Det jobbes også med komposisjon. I tillegg legges det opp til leken eksperimentering hvor man kan presse grensene i flata, og utvikle et unikt uttrykk, kombinert med figurativ form. Elevene utfordres også mer på innholdet i arbeidet sitt; "Hva er det du ønsker å fortelle?"

FIGURATIV TEGNING, alderstrinn 12-14 år
Her jobbes det spesielt med det å lære å se. På dette alderstrinnet begynner eleven å komme på et modningsnivå som gjør det mulig å ta for seg hvor abstrakt tegning faktisk er. Når man tegner figurativt forsøker man å skape en illusjon av noe tredimensjonalt i en todimensjonal flate. Dette er faktisk mer avansert enn mange tenker over, og det krever en helt spesiell konsentrasjon og vilje til å jobbe mot aha opplevelsene. Metodikken «Å tegne er å se» benyttes aktivt. Oppgavene varierer mellom bl.a. stilleben, portrett, konturtegning, stilisering og skravering/valører.  Alle tegneredskaper benyttes; blyant, tørr- og olje –pastell, kull, penn / blekk og fargeblyanter. Akvarellmaling kan også benyttes til fargesetting.

Vi har ofte elever som er nye hos oss, også i de eldre gruppene og det går helt fint, da oppgaver og opplegg justeres etter nivået elevene ligger på.
Elever som har gått lenge, kan gis egne o
ppgaver, eller kan jobbe selvstendig med egne ting, og veiledes deretter.


Undervisningssted: Avdeling Visuell kunst (Kunstskolen), Strandvegen 95 (på "Kysten")


Aldersgrupper / dager:
Tegn-Mal-Collage 5-7 år, Onsdager kl 1700-1810
Tegn-Mal-Collage 8-10 år, Tirsdager kl 1730-1930
Tegn-Mal-Collage 10-12 år, Torsdag kl 1730-1930
Figurativ Tegning 12-14 år, Tirsdag kl 1730-1930
Tegn-Mal-Collage 14-17 år, Torsdag kl 1730-1930

OPPSTART / VARIGHET:
Høstsemesteret: oppstart ca uke 36 og varighet 12 uker
Vårsemesteret: oppstart ca uke 3 og varighet 12 uker

(Vi har også tilbudet Tegn-Mal-Collage ute i bydelene Kaldfjord og Reinen for 1.-3.trinn, klikk en gang tilbake og se eget felt Kulturskole, Kaldfjord og Reinen)


Vælg ønsket undervisningssted og tryk søk:


Contact us

  • Kulturskolen, Tromsø kommune
  • Krognessveien 33
    9006 Tromsø

    Org. nr: 974 566 826

    Treffetid på telefon: 9-15

  • Phone: 77 69 33 00
  • Email: kulturskolen@tromso.kommune.no