Vi formidler tilbud innen visuell kunst for voksne.
NB! Merk at info og påmelding, gjøres direkte til kursledere, kontaktinfo ses ved hvert tilbud under.

Høsten 2017:

TILBUDET ER I UTGANGSPUNKTET FULLTEGNET. Men ta gjerne kontakt med kursleder, kan være at ikke alle påmeldte starter opp.

ABSTRAKT EKSPRESSIVT MALERI Dagtid, Nybegynnere & viderekommende

Onsdag kl 10:00-13:00, 8 uker / 24 timer
Oppstart: 8.oktober (mulig å starte opp etter denne dato også)
Pris: ta kontakt med kursleder for pris
Kursleder: Liv Bangsund
Påmelding: Tlf: 41 27 97 48, Mail: livbangsund@gmail.com

 

............................................................................................
ARKIV
VÅREN 2017:

ABSTRAKT EKSPRESSIVT MALERI Dagtid, Nybegynnere & viderekommende
Torsdag kl 10:00-13:00, 12 uker / 36 timer
Oppstart: 16.januar (men mulig å starte opp etter denne dato også)
Pris: kr 3.600 ekskl materiell
Kursleder: Liv Bangsund
Påmelding: Tlf: 41 27 97 48, Mail: livbangsund@gmail.com

             ...... ....... .......

FIGURATIV MALERI / TEGNING
Vi håper også å få igang Figurativt Maleri / Tegning, enten på dagtid eller kveldstid i løpet av våren. Info kommer.
Ta kontakt på kunstskolen@tromso.kommune.no hvis dette er av interesse.

        ...... ....... .......

Følg med her jevnlig, så legger vi ut info med en gang flere tilbud tilbys.