Historikk

Da Tromsø kommune skulle bygge opp et kommunal kulturskoletilbud, valgte man å gå i samarbeid med det kultur tilbudet som allerede eksisterte i byen og startet en prosess for å innlemme det i et kommunalt tilbud. Den gamle Musikkskolen ble Tromsø Kulturskole, og Ann Rudge´s dansestudio og Tromsø Danseteater kom med etterhvert. Andre kulturhus og aktivitetshus man samarbeidet med var Kulta, Tvibit og Rådstua.

Man opprettet ulike fagsentre, som skulle har ansvar for fagene: Musikk, Dans, Teater/Sirkus, Film og Bilde.

Innen visuell kunst ble Kunstskolen opprettet, høsten 2002.
Dette som et resultat av et brev sendt kommunen fra en av byens kunstnere, med et ønske om å opprette et keramikkverksted for folk i alle aldre med interesser innen keramikk. Dette brevet kom fra keramiker Marit Ellisiv Landsend, hun ble etterhvert kunstskolens første leder.

I den spede start opprettet man keramikkverksted i Kroken fritidsklubb´s lokaler, og nokså raskt ble det opprettet  tegne/male saler på loftet i Tromsø Kunstforening, Muségata 2. Det tok ikke lang tid før mange av byens lokale billedkunstnere og kunsthåndverkere ble engasjert til undervisning.
Høsten 2004 startet man oppbyggingen av et flott keramikkverksted i Troms Fylkeskultursenter, som har blomstret frem til et veldrevet og profesjonelt verksted for undervisning.
Frem til høsten 2010 foregikk all undervising innen teging, maleri, animasjon og foto på loftet i Tromsø kunstforening, men så fikk vi flyttet all vår virksomhet inn i ett og samme bygg: Troms fylkeskultursenter, Strandvegen 95, på folkemunne kalt "KYSTEN".
Her driver vi i herlig samboskap med mange av kunstnerne som underviser hos oss, vi trives, vi er kommet dit vi skal være!

Dette var et meget kort resyme. Den lange og fargerike historien håper vi å få fortalt via en bok vi ønsker å sette ut i livet. Mye av teksten er skrevet, men storjobben gjenstår, produksjon av selve boka. Vi håper å få det til før vi feirer vårt 15 års jubileum i 2017.