Samarbeidspartnere

Teateravdelinga på Kulturskolen samarbeider gjerne med eksterne kulturaktører når vi lager prosjekter. 

Vi mener det er viktig for elevene våre å få bred kunnskap om scenekunstmiljøet og kulturfeltet  i Tromsø. 

Noen av de vi har laget prosjekter med hittill er: