Om Kulturskolens teatertilbud - Rådstua

Kulturskolens Teatertibud- Rådstua. er kulturskolens opplæringstilbud i teater. Elevene våre er fra 7 til 18 år og øver på Rådstua teaterhus og ved Ersfjordbotn skole.  Elevene våre fra 9-18 år jobber forestillingsrettet. Vårsemesteret avsluttes med teaterfestivalen "Åpen Dør" der alle forestillingene vises for publikum i teatersalen Provisoriet på Rådstua Teaterhus. 

Vi som jobber med Kulturskolens teatertilbud i Rådstua  mener teatertrening gir trygghet, tro på seg selv, tilhørighet, mot til å heve stemmen, selvtillit, selvfølelse og er identitetsskapende. Vi tror på barne- og ungdomsteatrets kunstneriske og pedagogiske egenart. Vi ønsker å lære barna og ungdommene våre å bruke teatermediet som talerør. Vi vil skape selvdrevne teatermennesker med kunnskap om at teater er mer enn bare skuespillerfaget. Og vi ønsker at de skal bli nysgjerrige på teatrets egenart og ha det med seg videre inn i voksenlivet.

Her er timeplan for alle kulturskolens teatergrupper.

Foreldreinformasjon