Barneteater med lang historie

I januar 1961, på et av Tromsø teaterlags møter, ble Tromsø Barneteater stiftet. Få dager etter ble det holdt innmeldingsmøte, med stor oppslutning. Rundt 90 barn og voksne møtte opp og ønsket å være med. En stund holdt de til i det gamle muséet, men i 1976 måtte de ut. Aktiviteten falt sammen, og først da HATS overtok Rådstua, var det igjen sikret lokaler for barneteater.

Tromsø Barneteater ble revitalisert av HATS på Rådstua november 1985, og fikk Provisoriet til fast øvingssted.

I 1992 tok barneteatret navnet Tromsø Barne- og Ungdomsteater (TBUT). Året etter fikk de kontorer på Rådstua.

En lang tradisjon med barneteater på Rådstua gikk over i nye former i 2009, da kommunen overtar driften av TBUT.  Teatret blir en del av kommunens kulturskoletilbud på Rådstua Teaterhus.

Nå er barne- og ungdomsteatret, sammen med rullerende teaterprosjekter for barn og unge, en del av Kulturskolens teatertilbud.