Velkommen til miniteaterfestivalen ÅPEN DØR!

Under miniteaterfestivalen ÅPEN DØR, samler vi alle teatergruppene våre fra 9 til 18 år i teatersalen Provisoriet på Rådstua Teaterhus. Her presenterer vi forestillingene vi har jobbet med i teateråret som har gått for hverandre og publikum. Alle på Rådstua er i sving for å lage en festival med profesjonelle rammer for elevene våre. 

ÅPEN DØR er felles møteplass og visningsarena for teaterelevene på Kulturskolen. Elevene som deltar på teatergruppene må belage seg på ekstra arbeid og øvingshelger i oppkjøringsperioden mot forestillng.

Festivalen finner sted i uke 24