Tromsø ungdomssymfoniorkester, også kalt UNGSY, er et prosjektorkester bestående av elever og lærere fra KulturskolenTromsø kommune, amatørmusikere, studenter og strykerne i Nordnorsk Opera og Symfoniorkester.

1.februar 2018 skal UNGSY ha konsert under Nordlysfestivalen.

Som en del av konserten ønsker vi å ha med en ung solist.
Det vil bli avholdt prøvespill i løpet av september måned. Beskjed om eksakt tidspunkt kommer senere.

Kriterier for deltakelse:

  • Øvre aldersgrense er 18 år.

  • Lengde på stykket maks 10 minutter. Kan være en del av et stykke (en sats e.l.)

  • Orkesterstemmen må ha en vanskelighetsgrad som orkesteret behersker

Dersom du er usikker på repertoarvalget snakk med din lærere eller ta kontakt med Kulturskolen v/Ulla Hansen, E-post: ulla.hansen@tromso.kommune.no, mobil: 93 67 58 11

Det er viktig at du så snart som mulig får avklart at repertoaret passer.

Påmeldingsfrist til solistprøvespill blir 1.september

Påmelding sendes: kulturskolen@tromso.kommune.no

Før opp: Navn, fødselsdato, instrument, repertoar, e-post adresse, mobil, navn foresatte, e-post foresatte, navn og e-post lærer.