Babysang


I musikkgruppene for foreldre og barn, er målet å gi gode opplevelser av glede, kontakt og nærhet med musikken som kommunikasjonsmiddel og ramme. Å delta i en musikkgruppe er også en fin anledning til å være sammen og glede seg med andre foreldre og barn med musikken som ramme.

Alder:
Anbefalt alder ved kursets oppstart er ca 3 mnd (min) - 8 mnd (maks) dette er for at barna skal få et best mulig utbytte, og at vi ønsker en noenlunde jevn aldersgruppe å jobbe med for å kunne tilpasse musikkaktivitetene best mulig. Avhengig av hvordan gruppas sammensetning ser ut til å bli for hver nye gruppe kan det likevel gjøres unntak, så ta kontakt dersom du er usikker på om barnet er for ungt eller gammelt til å være med!

Undervisningssteder:
Vi underviser i Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33.  

Oppstart:
Torsdag 12.09.19 
Rom 066
Tid: 12.00-13.00

Prosjektuker:
Ingen for dette tilbudet.

Samspill på Kulturskolen:
Ingen for dette tilbudet.

Utstyr:
Ingen krav til utstyr.

Pris:
1 200,-Vælg ønsket undervisningssted og tryk søk:


Contact us

  • Kulturskolen, Tromsø kommune
  • Krognessveien 33
    9006 Tromsø

    Org. nr: 974 566 826

    Treffetid på telefon: 9-15

  • Phone: 77 69 33 00
  • Email: kulturskolen@tromso.kommune.no