Musikal

Musikal eller musikkteater er en scenekunstform som kombinerer sang, dans og teater. Den er nært beslektet med opera og operette.
 

MUSIKALKLASSEN.
Er du mellom 14 og 25 år og har interesse innen musikalsjangeren er du velkommen på audition for å få plass i kulturskolens Musikalklasse.
Undervisningen starter etter audition og avsluttes med forestilling i Kulturhuset om våren.
I tilegg til 2 ukentlige timer må deltakerne også delta på noen helgeøvinger.

I april 2018 setter vi opp musikalen Shrek

AUDITION

Ble holdt i våre lokaler i Krogenssvegen 33, Dansesal 4, mandag 25. september kl 18:00, så årets musikalklasse er på plass

 

Pris