Fordypningsprogrammet

Hva får du tilbud om?

 • Du får tilbud om forlenget instrumentaltime.
 • Du får ukentlig samspillstilbud på 45 minutter i tillegg til din instrumenttime.
 • Det arrangeres 6 fordypningslørdager.
 • Teoriundervisning, temaundervisning, mesterklasser og Workshops.
 • Du er med på kulturskolens offisielle konserter både som tilhører og utøver.
 • Du lærer å evaluere din egen og gi tilbakemelding til andres utøving.
 • Du får tilbud om å være med i prosjekter som Ungdomssymfoniorkester, Musikal etc.
 • Du får unik erfaring i det å opptre for andre.
 • Samarbeid med konservatoriet (UIT) og deres Unge Musikere program.
 • Vi har samarbeid med Barrat Dues Musikkinstitutt i Oslo.

Hva må du gjøre for å bli tatt opp som elev på det 3-årlige fordypningsprogrammet?

 • Du må spille opptaksprøve i mai.
 • Du må skrive en motivasjonssøknad.
 • Du og din lærer må finne repertoar og dine foresatte og lærere må tas med på avgjørelsen.
 • Du får beskjed før sommeren om du er kommet inn i programmet.

Der er forventet av deg at du

 • Øver og forbereder deg godt til alle timene.
 • Viser stor interesse for faget og instrumentet ditt .
 • At du ønsker å bruke ekstra tid til noe som du elsker å gjøre og å bruke fritiden din til.
 • At du er frampå og spiller på konserter.
 • At du er villig til å ta på deg oppdrag i forbindelse med konferanser og andre typer arrangementer gjennom hele året.
 • Skaffer deg mest mulig konserterfaring.

Får du plass, kommer du inn på et 3-årlig program.

Hvis du søker og kommer inn på fordypningsprogrammet vil du bli tatt opp for 3 år. Deretter må du søke hvert år hvis du fortsatt være med i programmet.
Opptaksprøven har en jury som velger ut hvem som kommer med i programmet. Du må også skrive en motivasjonssøknad, der du begrunner hvorfor akkurat du fortjener en plass i programmet.


Klikk her for brosjyre som kan skrives ut