Velkommen til Kulturmiks

Foto: Pål Jentoft Johnsen

Kulturmiks er et tilbud for barn fra 4-8 år. Tilbudet er aldersinndelt med de yngste som Kulturmiks MINI, de mellomste på Kulturmiks MIDI og de eldste på Kulturmiks MAXI. Tilbudet inneholder tre fagområder; Dans, Musikk og Teater. I løpet av et undervisningsår vil elevene ha vært innom alle tre fagområdene, på ulike måter avhengig av hvilke grupper de går på. De ulike trinnene kan tas enkeltstående eller i sammenheng etter hverandre. Det vil være lagt opp til faglig progresjon gjennom årene, og utvikling i henhold til de individuelle gruppene.

 

Kulturmiks undervises av et pedagogisk og kunstnerisk fagteam som utarbeider undervisningsopplegg ut fra ramme- og fagplaner, og med lek som inngangsport til smakebiter av hva fagområdene inneholder. Etterhvert som elevene blir eldre vil de få møte og samarbeide med flere profesjonelle kunstnere både innenfor og utenfor Kulturskolen. Fagteamet består av faglærere som har hovedansvar for det faglige undervisningsopplegget og innholdet i undervisningsøktene. I tillegg til faglærere består teamet av gruppelærere som har hovedansvar for kontakt med hjem-kulturskole. Vi setter pris på og ser stor verdi i åpen dialog mellom hjem og kulturskole for å utvikle og tilpasse undervisning og undervisningssituasjon for elever, foresatte og ansatte på best mulig måte.

 

Målene våre er blant annet å skape en trygg arena for lek, vennskap og medskaping innenfor kunst- og kulturfeltet, som kan være med på å generere gode opplevelser og som videre kan gjøre at god faglig kompetanse internaliseres hos elevene. Et annet av våre mål er at elevene skal kunne delta i undervisningssituasjon sammen med gruppa si og sine lærere, mens foresatte venter utenfor undervisningsrommet. Om foresatte er med inn på undervisningsrommet skal de delta aktivt i undervisningen sammen med elevene og lærerne.

 

Les mer om de ulike fagområdene her:

DANS

MUSIKK

TEATER

 

Informasjon om speedadmin og hvordan bruke det, finner du her

Contact us

  • Kulturskolen, Tromsø kommune
  • Krognessveien 33
    9006 Tromsø

    Org. nr: 974 566 826

    Treffetid på telefon: 9-15

  • Phone: 77 69 33 00
  • Email: kulturskolen@tromso.kommune.no