Disse kan kontaktes for hjelp til å dekke semesteravgiften:

Gjennom NAV-Tromsø kan man søke om økonomisk sosialhjelp til å dekke medlemsavgift og kontingent til fritidsaktivitet til barn under 18 år. Veiledende sats til dekning av fritidsaktivitet er kr 4000 per barn per år. Les mer om dette her
 

Stønad til dekning av fritidsaktiviteter gjennom NAV:
Dersom du skal søke om stønad til dekning av fritidsaktiviteter, treningsutstyr og/eller turnering/ stevne til barnet ditt, må du benytte søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp

Stønad til dekning av fritidsaktiviteter gjennom Flyktningtjenesten - telefon: 918 18 679
Dersom du er deltaker på Introduksjonsprogrammet er det Flyktningtjenesten som dekker fritidsaktiviteter og utstyr til barnet ditt.

 

 

Contact us

  • Kulturskolen, Tromsø kommune
  • Krognessveien 33
    9006 Tromsø

    Org. nr: 974 566 826

    Treffetid på telefon: 9-15

  • Phone: 77 69 33 00
  • Email: kulturskolen@tromso.kommune.no