Vi gjør oppmerksom på at elevbetalinger faktureres to ganger årlig og er knyttet til kommunes purring- og inkassosystem. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som foresatt 1. 
Kontingenten fastsettes av kommunestyret og reguleres i forbindelse med nytt budsjettår.

Satsene er som følger fra 01.01.2018

Elevbetaling barn og ungdom 1.998,- pr. semester
Elevbetaling voksne over 26 år 2.357,50 pr. semester
Ensembleavgift 355,- pr. semester
Instrumentleie 615,- pr. semester

 

Alle kommunale avgifter finner du her under:

www.tromso.kommune.no/priser