Vi gjør oppmerksom på at elevbetalinger faktureres to ganger årlig og er knyttet til kommunes purring- og inkassosystem. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som foresatt 1. 
Kontingenten fastsettes av kommunestyret og reguleres i forbindelse med nytt budsjettår.

Satsene er som følger pr. 01.01.2016

Elevbetaling barn og ungdom 1.950,- pr. semester
Elevbetaling voksne over 26 år 2.300,- pr. semester
Ensembleavgift 346,50 pr. semester
Instrumentleie 600,- pr. semester
Elevbetaling visuell kunst 1.725,- pr. semester
Elevbetaling Kirsten Sand-kurs 2.600/2.400,- Pr kurs
Elevbetaling Polardans 3.500,- Pr.kurs

 

Alle kommunale avgifter finner du her under:

www.tromso.kommune.no/priser