Orientering til foresatte på Kulturskolen

Kulturskolen har laget en liten brosjyre som gir de foresatte nyttige tips i forhold til:

  • Øving
  • Hva forventer kulturskolen av deg som foresatt

Kulturskolen har obligatorisk oppmøte. Ved fravær skal du gi beskjed til din lærer eller til kulturskolens administrasjon. Ved fravær mer enn tre ganger i semesteret risikerer du å miste elevplassen din.
Meld straks fra til oss ved endringer på adresse, epost eller telefon!