Norsk Kulturskoleråd holder nå på å utarbeide ny rådgivende rammeplan for kulturskolene. Kulturskolen, Tromsø kommune bygger sine lokale læreplaner på rammeplanen og har individuelle fagplaner for hvert fagområde.

Vi utbedrer våre lokale læreplaner – planene ferdigstilles innen 1. mai. Ta kontakt med Kulturskolen for læreplaninformasjon.

Dersom du opplever at det står noe i fagplanen som ikke er i samsvar med den undervisningen du mottar kan du ta kontakt med din lærer og få dette nærmere fordypet.

 

Contact us

  • Kulturskolen, Tromsø kommune
  • Krognessveien 33
    9006 Tromsø

    Org. nr: 974 566 826

    Treffetid på telefon: 9-15

  • Phone: 77 69 33 00
  • Email: kulturskolen@tromso.kommune.no