Kulturskolen gjør opptak fortløpende. Dette betyr at det kan bli ledig plass i løpet av semesteret.
Derfor kan det lønne seg å søke plass selv om vi ikke annonserer med ledige plasser.
Klikk på tilbudene for mere informajson og påmelding

Ledige plasser på musikk

Elevene skal «utvikle evnen til samspill og samarbeid». (Rammeplan for Kulturskolen)

Band i Kroken
Babysang
Baryton/eufonium
El. bass
Kulturmiks
Klarinett
Kontrabass
Kor - (Aspirant, Treklang og Sirius)
Samspillmiks på Kvaløysletta

 

Ledige plasser på dans

Elevene skal «anvende dans som kommunikasjons- og uttrykksmiddel». (Rammeplan for Kulturskolen)

Dans i Kroken

 

Ledige plasser på Teater

Elevene skal «utvikle uttrykksevne, formsans og ferdigheter i å agere». (Rammeplan for Kulturskolen)

Kokosteateret - for de som er født fra 2002 og eldre
Konfetti teater – for de som er født i 2009 og 2010

 

 

Ledige plasser på Visuell kunst

Elevene skal «utvikle sin iboende skaperglede og oppleve mestring». (Rammeplan for Kulturskolen)

- Kulturskole i Kroken, Kombikunst 8-10 år (Tirsdager)
- Tegn-Mal-Collage 14-16 år (Torsdager)
- Redesign 12-16 år (Onsdager)

 

Ledige plasser på Kulturmiks

Elevene «utforsker og skaper egne små uttrykk». (Rammeplan for Kulturskolen)

Ledige plasser på

MINI,
MIDI og
MAXI