Kulturskolen gjør opptak fortløpende. Dette betyr at det kan bli ledig plass i løpet av semesteret.
Derfor kan det lønne seg å søke plass selv om vi ikke annonserer med ledige plasser.
Klikk på tilbudene for mere informajson og påmelding

Ledige plasser på musikk

Elevene skal «utvikle evnen til samspill og samarbeid». (Rammeplan for Kulturskolen)

Ledige plasser på dans

Elevene skal «anvende dans som kommunikasjons- og uttrykksmiddel». (Rammeplan for Kulturskolen)

Ledige plasser på Teater

Elevene skal «utvikle uttrykksevne, formsans og ferdigheter i å agere». (Rammeplan for Kulturskolen)

Bajas i Ersjord
Happy på Rådstua
Konfetti på Rådstua
Multiteater i Krognessvegen

Ledige plasser på Visuell kunst

Elevene skal «utvikle sin iboende skaperglede og oppleve mestring». (Rammeplan for Kulturskolen):

Ledige plasser høst 2018:
Tegn-Mal-Collage 14-17 år, Torsdager
Redesign 12-16 år, Onsdager

Ledige plasser på Kulturmiks

Elevene «utforsker og skaper egne små uttrykk». (Rammeplan for Kulturskolen)