Kulturskolen gjør opptak fortløpende. Dette betyr at det kan bli ledig plass i løpet av semesteret.
Derfor kan det lønne seg å søke plass selv om vi ikke annonserer med ledige plasser.
Klikk på tilbudene for mere informajson og påmelding

Ledige plasser på musikk

Elevene skal «utvikle evnen til samspill og samarbeid». (Rammeplan for Kulturskolen)

Tverrfløyte
Trombone
Baryton/eufonium
Kulturmiks
Slagverk
Klarinett
Trompet/kornett
Samisk samspill
Kor - (Aspirant, Treklang og Sirius)

Ledige plasser på dans

Elevene skal «anvende dans som kommunikasjons- og uttrykksmiddel». (Rammeplan for Kulturskolen)

Dans i Kroken

 

Ledige plasser på Teater

Elevene skal «utvikle uttrykksevne, formsans og ferdigheter i å agere». (Rammeplan for Kulturskolen)

Scenekamp
Sceneproduksjon

Ledige plasser på Visuell kunst

Elevene skal «utvikle sin iboende skaperglede og oppleve mestring». (Rammeplan for Kulturskolen)

Vi tar ikke inn flere nye elever i inneværende semester, men søk plass nå, da øker sjansen for å få plass ved oppstart neste semester høsten 2018.

Søk plass på Visuell kunst

Ledige plasser på Kulturmiks

Elevene «utforsker og skaper egne små uttrykk». (Rammeplan for Kulturskolen)

Ledige plasser på
MIDI og
MAXI