Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk.

Som tilkallingsvikar får du muligheten til å jobbe med våre fantastiske elever og å bygge erfaringer innenfor musikk, dans, teater og visuell kunst – bl.a. anvende didaktisk-, pedagogisk- og etisk kompetanse. Dersom du er interessert kan du kontakte Kulturskolens administrasjon på e-post: kulturskolen@tromso.kommune.no

Merk e-posten med følgende: Ønske om å være tilkallingsvikar på «faget ...»
Det er et krav om politiattest for å jobbe ved Kulturskolen. Du kan lese mer om slik attest under følgende lenke: https://politi.no/tjenester/politiattest/


Rutiner før tiltredelse:

 1. Vikarer melder sin interesse til kulturskolen@tromso.kommune.no
 2. ​Det settes opp avtalt tidspunkt for samtale med enhetsleder v/Kulturskolen.
 3. ​Dersom du er aktuell som vikar, får du tilsendt/utlevert en "Bekreftelse på formål" fra Kulturskolen som skal vedlegges din søknad om politiattest. Politiattest skal kun framvises til Kulturskolen og deretter makuleres. Kulturskolen følger kravene i personopplysningsloven, det betyr at personnummer ikke skal sendes på e-post. Det er derfor viktig med oppmøte for framvising.
 4. ​Det er viktig at vi får informasjon i god tid om personalia, herunder navn, adresse, personnummer, telefonnummer, e-post, kontonummer etc.
 5. ​Du må også fylle ut "Lønnsinnmeldingsskjema" og legge ved dokumentasjon for utdanning og relevant praksis. Dette danner grunnlaget for din lønnsberegning.​
 6. Dersom godkjent politiattest blir du skrevet inn på liste for aktuelle vikarer. Du vil bli kontaktet av administrasjonen ved behov for vikar på ditt fag.​


Rutiner som vikar:

 1. Lese hjemmesiden og sette seg godt inn i Kulturskolen vilkår.
 2. Sett deg inn i Kulturskolens branninstruks og evakueringsplan.
 3. ​Få oversikt over timeplanen for vikarperioden
 4. ​Elevoversikt utleveres fra administrasjonen.
 5. Registrer fravær på elever, oversikt skal legges i administrasjonshyllen etter hver undervisningsdag.
 6. ​Fylle ut og lever timeliste før den 30. i måneden. Kan legges i administrasjonshyllen.
 7. ​Dersom sykdom eller annet fravær må administrasjonen kontaktes per telefon så tidlig som mulig slik at elevene får beskjed - 77693300.
   

(Timelister og lønnsinnmeldingsskjema utleveres fra Kulturskolens administrasjon i Krognessveien 33)

Contact us

 • Kulturskolen, Tromsø kommune
 • Krognessveien 33
  9006 Tromsø

  Org. nr: 974 566 826

  Treffetid på telefon: 9-15

 • Phone: 77 69 33 00
 • Email: kulturskolen@tromso.kommune.no