Her finnes små læringssnutter som skal bidra til å hjelpe ansatte med ulike problemstillinger knyttet til digitale verktøy.

Ansattportal
 

1. Hvordan logge seg på ny ansattportal? 

Lenke: https://tromkom.sharepoint.com/sites/kulturskolen/SitePages/Hjemmeside.aspx
Som brukernavn skal du benytte din kommunale e-postadresse, passordet er det du bruker for å logge deg inn på tromkom.
For å se video, klikke her.

 

2. Hvordan legge ansattportal på oppgavelinjen?

NB! Husk, klikk og hold venstre musetast nede mens du drar! For å se video, klikke her.

 

Contact us

  • Kulturskolen, Tromsø kommune
  • Krognessveien 33
    9006 Tromsø

    Org. nr: 974 566 826

    Treffetid på telefon: 9-15

  • Phone: 77 69 33 00
  • Email: kulturskolen@tromso.kommune.no