Norsk Kulturskoleråd holder nå på å utarbeide ny rådgivende rammeplan for kulturskolene. Kulturskolen, Tromsø kommune bygger sine fagplaner på rammeplanen og har individuelle fagplaner for hvert fagområde.

Noen av Kulturskolens fagplaner er under revidering.

Dersom du opplever at det står noe i fagplanen som ikke er i samsvar med den undervisningen du mottar kan du ta kontakt med din lærer og få dette nærmere fordypet.

 

 

Contact us

  • Kulturskolen, Tromsø kommune
  • Krognessveien 33
    9006 Tromsø

    Org. nr: 974 566 826

    Treffetid på telefon: 9-15

  • Phone: 77 69 33 00
  • Email: kulturskolen@tromso.kommune.no