Søke om plass
Pris
Ledige plasser
Alder
Leie instrument
Instrumenter
Søknadsfrist
Permisjon
Søskenmoderasjon
Flere aktiviteter

Søke om plass
Hvordan søker man plass på Kulturskolen?
Svar

Klikk på banneret "Søk plass" på forsiden

 
Pris
Hva koster det å gå på kulturskolen?

Her finner du oversikt over hva det til ehver tid koster å være elev i Kulturskolen: Betalingssatser

 
Ledige plasser
Er det ledige plasser på kulturskolen?
Svar

Det er som regel alltid ledige plasser hos oss. På de mest populære tilbudene kan det være ventelister, men de er som regel mye kortere enn det man tror.
En fullstendig oversikt over hvor det er ledige plasser får du ved å sende oss en mail kulturskolen@tromso.kommune.no

 
Alder
Hvor gammel må man være for å starte med f.eks Trompet?
Svar

Her er en oversikt over hvor gammel man må være for å starte på de ulike instrumentene. Disse aldrene er retningsgivende, men det kan alltid finnes unntak som gjør at et barn kan starte tidligere enn det som er oppgitt her. Send oss en e-post om du lurer .

 
Leie instrument
Jeg ønsker ikke å kjøpe miitt eget instrument nå, kan jeg leie et hos Kulturksolen
Svar

Ja, som regel kan man det. Vi har et bredt spekter av instrumenter som våre elever kan leie. Kryss av på søknadsskjemaet om dere ønsker å leie instrument hos oss

 
Instrumenter
Hvilke type instrument kan man søke på?
Svar

Kulturskolen tilbyr undervisning på så og si alle tradisjonelle instrumenter.

 
Søknadsfrist
Når er søknadsfristen for å bli elev?
Svar

Vi tar opp elever hele året, og vi tilbyr plass umiddelbart eller så snart det er ledig kapasitet på instrumentet/tilbudet

 
Permisjon
Kan jeg søke om permisjon fra udervisninga?
Svar

Ja, det er anledning til å søke permisjon. Du kan søke for maksimalt ett år av gangen, og blir du borte lengre enn det så må du søke på nytt.

Fristen for å søke permisjon for vårsemestret er 1. desember, og for høstsemestret er det 1. mai.

 
Søskenmoderasjon
Har kulturskolen søskenmoderasjon?
Svar

Nei, kulturskolen har ikke søskenmoderasjon

 
Flere aktiviteter
Kan eleven gå på flere aktiviteter?
Svar

Ja. Det er mulig å delta på flere aktiviteter.

Man kan spille flere instrumenter, man kan gå på dans og samtidig få undervisning på et instrument og man kan gå på flere dansetilbud.

 

Contact us

  • Kulturskolen, Tromsø kommune
  • Krognessveien 33
    9006 Tromsø

    Org. nr: 974 566 826

    Treffetid på telefon: 9-15

  • Phone: 77 69 33 00
  • Email: kulturskolen@tromso.kommune.no