Har du en drøm du vil realisere?

Drømmestipendet består av 100 stipendier à 15 000 kroner - til sammen 1,5 million kroner.
NB: Vi hart tidligere oppgitt feil søknadsfrist. Riktig søknadsfrist er 5. februar. Vi beklager dette.

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer. Hver kommune kan nominere personer eller grupper innen disse kategoriene: Dans, musikk, skapende skriving, teater, visuell kunst, samt en «annet» kategori.  Inn under kategorien Annet nomineres kandidater som ikke naturlig kan nomineres under dans, musikk, skapende skriving, teater, sirkus eller visuell kunst (eks. lys- og lydproduksjon). 

I 2018 kan du søke dersom du er født tidligst i 1998, og senest i 2005.


Dette trenger vi fra deg som søker:

  1. - Navn

  2. - Adresse

  3. - Fødselsår

  4. - Telefonnummer

  5. - E-postadresse

  6. - Kategorivalg

  7. - Et hovedbilde i breddeformat av den/de nominerte

  8. - En beskrivelse av den/de nominerte

  9. - Beskrivelse av drømmen

  10. Samtykkeskjema

I tillegg trenger vi dokumentasjon på dine ferdigheter. På denne siden står det utfyllende om hva som tregns av dokumentasjon i de enkelte kategoriene.
Legg merke til at filmer og lydopptak må være av best mulig kvalitet, og må lastes opp på eksterne sider som f.eks Youtube, Vimeo, Soundcloud etc, slik at vi kan legge inn linkene i nominasjonen.
Ta kontakt med Kulturskolen, Tromsø kommune vedrørende spørsmål og hjelp til dette.

Søknaden sendes på epost til kulturskolen@tromso.kommune.no, og NB: søknadsfristen er 5. februar.