Kulturskolen, Tromsø kommune​

  • Historia vår går tilbake til 1955, og vi ble en kommunal kulturskole i 1968. I 1999 fikk skolen sitt nåværende navn.
  • Fra 1. jaunar 2015 ble også kulturskoletilbudene ved KULTA, Rådstua og Kunstskolen innlemmet. (KULTA er ikke lengre et kulturskoletilbud)
  • 5 fagsentre: Musikk, dans, teater og visuell kunst.
  • Over 2100 elever
  • SKUG, et ressurssenter for funksjonshemmede elever.
  • Internsajonalt samarbeid med Arkhangelsk Music School nr.1 of Barents region, og Dansensemble Druzba i Arkhangelsk, med støtte fra Barentssekretariatet.
  • Over 60 ansatte med høy pedagogisk og kustnerisk utdanning.
  • Vi arbeider for å være utviklingsretta og ha utviklingsretta lærere.
  • Målet er å gi så god opplæring som muig, sikre utfoldelse i de estetiske fagene, og skape store og små opplevleser med framføringer, forestillinger, utstillinger og konserter.

Har du behov for å få dekket semesteravgiften?