Pål Jentoft Johnsen

Enhetsleder

Pål  er utdannet ved Nord norsk musikkonservatorium som instrumentalpedagogisk faglærer og har sin master innen musikkterapi fra Norges Musikkhøgskole. Ved Norges arktiske universitet har han også en master innen strategisk ledelse og økonomi. Pål har lang erfaring som kulturskolerektor i både en liten distriktskommune og i Tromsø kommune.

Han har undervisningspraksis fra Kulturskole, barnehage, grunnskole, videregående skole, og høgskole. I det frivillige kulturliv har han jobbet som blant annet kor- og korpsdirigent. Som musikkterapeut har praksis vært knyttet til bl.a. mennesker med funksjonsnedsettelser, voksne med kreft, barn i flerkulturell skole, psykiatri mennesker med autisme m.m.

Som utøver har han spilt i symfoniorkester, brassband, korps, storband, div. kammermusikkbesetninger, og spilt en del i gudstjenester, bryllup, begravelser o.l.


Telefon 47020570 | 77693302

Epost: pal.jentoft.johnsen@tromso.kommune.no

Contact us

  • Kulturskolen, Tromsø kommune
  • Krognessveien 33
    9006 Tromsø

    Org. nr: 974 566 826

    Treffetid på telefon: 9-15

  • Phone: 77 69 33 00
  • Email: kulturskolen@tromso.kommune.no