Inga Merete Oudenstad

Lærer

Underviser Tverrfløyte, Babysang og musikkgrupper for barn, Tilpasset musikkopplæring ved SKUG-senteret, kammermusikk

UiT,avd. Kunstfag; Bachelor i musikkpedagogikk med fløyte som hovedinstrument, Utøvende master i musikk med barokkfløyte som hovedinstrument. Musikkbarnehagemetodikk ved Barratt Dues musikkinstitutt

Hun har arbeidet ved Kulturskolen i Tromsø kommune siden hun var ferdig med bachelorutdanninga i 2005. Hovedfaget er tverrfløyte, men hun har også i mange år arbeidet med musikkgrupper for barnehager, babysanggrupper og individuell/gruppeundervisning ved SKUG-senteret. Har i perioder arbeidet ved musikklinja, Kongsbakken vgs. med tilrettelagt musikkundervisning. Har også undervist teorifag i for årsenhet i musikk (MiS) ved lærerutdanninga og vært fløytemetodikklærer for konservatoriet.

Inga medvirker jevnlig som fløytist ved konserter i Tromsø og omegn, både som solist og i sammensatte orkestre, og både på moderne og barokkfløyte. For tiden er hjertebarnet hennes barokkbandet "Ensemble 4FEMTEN" som fremfører tidlig musikk på historiske instrumenter.

Epost: inga.merete.oudenstad@tromso.kommune.no

Contact us

  • Kulturskolen, Tromsø kommune
  • Krognessveien 33
    9006 Tromsø

    Org. nr: 974 566 826

    Treffetid på telefon: 9-15

  • Phone: 77 69 33 00
  • Email: kulturskolen@tromso.kommune.no