Fagtilbudene på Visuell kunst

KOMBIKUNST

6-8 ÅR MANDAGER KL 1700-1845 (12 uker / 24 timer)
8-10 ÅR TIRSDAGER KL 1730-1930 I BYDELEN KROKEN (12 uker / 24 timer)

Tilbudet er for de yngste elevene og er en kombinasjon mellom Tegn&Mal&Collage og Leire&Form.
Det varer i 12 uker. Det er stort fokus på lek, skaperglede og kreativitet og lite fokus på prestasjon og produkt.

I aldersgruppen 6-8 år deles elevene i to grupper. Hvis ditt barn ønsker å gå sammen med et annet barn, noter det i merknadsfeltet i søknaden, eller gi oss beskjed pr mail (kunstskolen@tromso.kommune.no), så settes de i samme gruppe. Da er det desto viktigere å være tidlig ute med påmelding for å sikre plass til flere elever.

For aldersgruppen 8-10 år foregår undervisningen som bydelstilbud i bydelen Kroken. Undervisningssted Kroken Ungdomsskole, i K&H rommene. (Påmelding dit under fanen Visuell kunst - Kulturskole i kroken i venstremenyen).

Tegn&Mal&Collage tar for seg det helt grunnleggende innen tegning og maling.
Eksempelvis, innen fargelære, så jobbes det med enkel blanding av primærfargene. Og innen tegning kan det være å fabulere med streken på et lekent nivå til å jobbe med enkel oppbygging av bilde med kun forgrunn og bakgrunn. Ofte jobbes det med store felles verk som samlet gruppe, hvor samarbeid blir fokus.

Leire&Form er tanken å tilfredsstille behovet for utfoldelse i form, og å introdusere det tredimensjonale «språket» på et helt grunnleggende nivå. Et lite barn kan si: «jeg har så lyst å lage noe», og for oss handler utsagnet om det grunnleggende behovet som ligger i oss mennesker til å skape og virke, og til å finne ut av hva man kan få til med det man har rundt seg. Disse kreftene tar vi tak i. Vi jobber med materialer som selvtørkende leire, plastelina, hønsenetting/ståltråd, pappmasje o.l. Når elevene blir eldre (9 år) kan en velge tilbudet Keramikk, hvor leirens magi skal avsløres.

 

KERAMIKK 

9-12 ÅR ONSDAG KL 1730-1930 (12 uker / 24 timer)
13-16 ÅR TIRSDAG KL 1830-2000 (10 uker / 25 timer)

Keramikk betyr; "Leire som brennes", og fagområdet gir muligheter for livslang forskning.

De yngste elevene får innføring i de mest grunnleggende teknikker. Det arbeides med ulike leiretyper som gir ulike muligheter og utfordringer. Grunnleggende teknikker innen overflatebehandling, både i form av påføring av keramiske farger, og preging med ulike redskaper. Noe innføring i dreiing, men ikke på fordypende nivå.

Elever som har fulgt tilbudet lengre enn nye elver, får utvidede utfordringer og kan også gis egne oppgaver, for å sikre progresjon, samtidig som nye elever får innføring i det grunnleggende.

For de eldste elevene har fordypning i teknikk større fokus. Noen kan bruke mye tid på lære seg dreiing, mens andre kan velge f.eks portrett/modellering/skulptur som fokus felt. 
Samtidig er det et mål at eleven skal få muligheten til å utvikle sitt unike uttrykk, og det oppfordres til eksperimentering og utforskning. Prøving og feiling gir mulighet for å komme nærmere materialets, og elevens, fulle potensiale.

Ulike metoder for brenning gir ytterlig potensiale for utforskning. Fortrinnsvis brennes det i ovn, men innimellom tilbys andre metoder som bål i tønne eller leirgryte, eller raku. Det er et magisk øyeblikk når ovnen åpnes. De prosessene som utfolder seg i brenningen er ikke eksakt vitenskap. Faget krever tålmodighet og åpenhet for det tilfeldige og uforutsigbare.

 

TEGNING / MALERI

I kategorien Tegning/Maleri har vil tilbudene Tegn&Mal&Collage og Figurativ Tegning

Tegn&Mal&Collage 8-10 år går ONSDAG kl 1730-1930
Tegn&Mal&Collage 10-12 år går TORSDAG kl 1800-2000
Figurativ Tegning 12-14 år går TIRSDAG kl 1800-2000
Tegn&Mal&Collage 14-16 år går TORSDAG kl 1800-2000

 

TEGN&MAL&COLLAGE
Alderstrinn: 8-10 år og 10-12 år og 14-16 år (samt 6-8 år i Kombikunst)

8-10 år og 10-12 år
Tilbudet tar for seg det grunnleggende innen tegning og maling for hvert alderstrinn.
Tegning og maleri handler mye om å jobbe med å skape en illusjon av form i en flate, men det handler også om ren glede over en linje, form, flate, farge og komposisjon.

De yngste elevene utfolder seg i ren skaperglede med alle tegne- og male -redskapene vi har. Mest på ulike typer papir, og noen ganger på lerret. I tillegg klippes det i magasiner, farget papir og kartong som blir figurer o.l. som overføres på papir med. Enkel fargelære som å blande primærfarger til sekundærfarger, utvides etter hvert til det til å jobbe med fargekontraster.
De eldste elevene i gruppen kan feks ha stor glede av å jobbe med tegneseriefigurer og et figurspråk basert på fantasien. Og de starter reisen mot å forstå den mer avanserte delen av tegne og male mediet. Perspektiv tegning, stilisering, abstrahering, samt teoriene bak god komposisjon, er temaer som kan jobbes med, for de eldste. I tillegg kan det jobbes med skulpturell form på et enkelt nivå, med kartong, arkitektpapp og papir.

14-16 år
På dette nivået skal eleven dykke enda dypere inn i det 2 dimensjonale mysteriet. Ved å jobbe sakte og grundig kommer man til en dypere forståelse for hva det er som får en 2 dimensjonale flate til å fremstå som 3 dimensjonal. Det gjelder linje, volum og flate. I tillegg kommer farge, både gjennom male- og tegne – mediet. Det jobbes også med komposisjon. I tillegg legges det opp til leken eksperimentering hvor man presser grensene i flata, utforsker og utvikle et unikt uttrykk, kombinert med figurativ form.

Vi har ofte elever som er nye hos oss, også på dette nivået, og det går helt fint, da oppgaver og opplegg justeres etter nivået elevene ligger på.
Elever som har gått lenge, kan gis egne oppgaver, eller kan jobbe selvstendig med egne ting, og veiledes deretter.

FIGURATIV TEGNING, alderstrinn 12-14 ÅR
På dette alderstrinnet begynner eleven å komme på et modningsnivå som gjør det mulig å ta for seg hvor abstrakt tegning faktisk er. Og ofte ønsker denne gruppen å jobbe kun med tegning. Det jobbes spesielt med det å lære å se. Når man tegner figurativt forsøker man å skape en illusjon av noe tredimensjonalt i en todimensjonal flate. Dette er faktisk mer avansert enn mange tenker over, og det krever en helt spesiell konsentrasjon og vilje til å jobbe mot aha opplevelsene. Metodikken «Å tegne er å se» benyttes aktivt. Oppgavene varierer mellom bl.a. stilleben, portrett, konturtegning, stilisering og skravering/valører. Alle tegneredskaper benyttes (blyant, tørr- og olje –pastell, kull, penn / blekk og fargeblyanter.)
Nye elever får enklere oppgaver tilpasset deres nivå, mens de som har gått lenge hos oss jobber mer og mer selvstendig og får individuell veiledning.

 

TEKSTIL / REDESIGN


9-12 ÅR ONSDAG KL 17:00-19:00
13-16 ÅR ONSDAG 19:00-21:00

I tekstilfaget er Redesign hovedfokus. Vi benytter alltid brukte tekstiler og klær som utgangspunkt for undervisningen, kombinert med litt nytt. Vi ber elevene ta med seg brukte klær og tekstiler hjemmefra, slik at lageret vårt opprettholdes. I tillegg har vi et fint samarbeid med Fretex m.fl, samt at mange kommer med sine rester til oss.

De yngste elevene har mer fokus på håndsøm, men de får også benytte symaskinene. Undervisningen er tilpasset motorikk og forkunnskap. Det er litt enklere oppgaver, det kan være å sy vesker, penal, flaskeholdere og det å kle skoesker o.l. med tekstiler og endre dekor elementer. Så økes nivået til de enkleste klesplagg som skjørt, skjorts og overdeler mm.
Oppgavene utvides hele tiden ettersom gode ideer til redesign strømmer inn.

De eldste elevene som har gått lenge, får stor frihet til selv å velge hva de skal jobbe med.
Noen driver med modellering, som er å skape et plagg direkte på en byste, og så tilpasse str.
Noen syr etter mønster. Men de fleste driver med omsøm og sammenslåing av gamle klesplagg til nye, og utvikler slik sin unike klesstil.
Vi kaller det tekstil «sampling».
I tillegg kan man jobbe med kun kles dekor, som er å male et motiv med tekstil maling direkte på klær.
De som er ny i den eldste aldersgruppen får grunnleggende opplæring i søm, og enkle oppgaver å starte med. Så økes nivået i den farten de utvikler seg.

..........................
Se gjerne på vår fag og gruppe struktur, skjematisk presentert her: FAG OG GRUPPE STRUKTUR