Teater

Teateravdelinga til Kulturskolen øver på Rådstua Teaterhus, og har som hovedoppgave å initiere, veilede og drifte teaterprosjekter for barn – og unge.

Rådstua barne- og ungdomsteater er et av de faste tilbudene tilknyttet Kulturskolen. I tillegg har vi sarmarbeidsprosjekter med andre med andre kulturaktører, og har tidligere hatt samarbeidsprosjekter med blant andre KULTA, HATS, Ferske Scener og vennskapsbyprosjekt Tromsø-Gaza.

Avdelingsleder har kontor i 2.etg på Rådstua Teaterhus.

Kom gjerne innom hvis du lurer på noe!

 

Priser:

Elevbetaling barn og ungdom 1950,- Pr. semester
Elevbetaling voksne over 26 år 2300,- Pr. semester

 

 

Aktiviteter

24.08.2017 12:00 - 21:00