Musikal

Musikal eller musikkteater er en scenekunstform som kombinerer sang, dans og teater. Den er nært beslektet med opera og operette.
 

MUSIKALKLASSEN.
Er du mellom 14 og 25 år og har interesse innen musikalsjangeren er du velkommen på audition for å få plass i kulturskolens Musikalklasse.
Undervisningen starter etter audition og avsluttes med forestilling i Kulturhuset om våren (ca.mars/april).
I tilegg til 2 ukentlige timer må deltakerne også delta på noen helgeøvinger.

 

AUDITION
Alle som får plass i Musikalklassen må gjennom en audition der du skal:
- danse i klasse etter gitt koreografi
- fremføre en selvvalgt sang (uten komp)
- en liten dramaoppgave i tilknytning til sangen
Audition blir gjennomført om våren i kulturskolens lokaler i Krognessvegen.
De som er interessert kan sende e-post til: kulturskolen@tromso.kommune.no. Eposten skal inneholde navn, epostadresse, fødselsdato og telefonnummer.