Vi gjør oppmerksom på at elevbetalinger faktureres to ganger årlig og er knyttet til kommunes purring- og inkassosystem. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som foresatt 1. 
Kontingenten fastsettes av kommunestyret og reguleres i forbindelse med nytt budsjettår.

Satsene er som følger pr. 01.01.2016

Elevbetaling barn og ungdom 1950 pr. semester
Elevbetaling voksne over 26 år 2300 pr. semester
Ensembleavgift 346,50 pr. semester
Instrumentleie 600 pr. semester
Elevbetaling visuell kunst 1725 pr. semester

 

Alle kommunale avgifter finner du her under:

www.tromso.kommune.no/priser